Disclaimer

DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op (het gebruik van) alle externe uitingen van Sanora Digital, waaronder de uitingen via de door Sanora Digital geëxploiteerde websites, de door Sanora Digital verstuurde elektronische nieuwsbrieven, mailings- en kennisartikelen die via onze website gedownload kunnen worden.

Via onze website https://www.sanora.nl wordt algemene informatie verstrekt over Sanora Digital en haar producten en diensten. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, en wordt regelmatig gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat de informatie onvolledig of onjuist is. Sanora Digital is niet aansprakelijk voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde gegevens. Verwijzingen naar(externe) sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Sanora Digital uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Sanora Digital is niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de website en voor eventuele schade en of consequenties door het ontstaan van het direct of indirect gebruik van deze website. Het is niet toegestaan om tekst of beeldmateriaal van deze website te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Sanora Digital.

Voorwaarden & Richtlijnen

Al onze voorwaarden en richtlijnen vind u op deze pagina